Snížení energetické náročnosti budovy

 • Název projektu:: Snížení energetické náročnosti budovy haly na Dělnické 26, Most
 • Číslo projektu:: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0019647
 • Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj
  Potřebnost projektu vychází ze současného energeticky nevyhovujícího stavu, kterým objekt vykazuje vysokou energetickou náročnost.
 • Hlavním cílem projektu:: Hlavním cílem je snížení energetické náročnosti budovy haly společnosti REIMONT ELEKTRO s.r.o., konkrétně se jedná o modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, soustav osvětlení budov a průmyslových areálů.

Podnikové vzdělávání

 • Název projektu:: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy REIMONT – ELEKTRO s.r.o.
 • Číslo projektu:: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013756
 • Popis projektu:: Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým bude dosaženo celkového růstu společnosti. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců, a to prostřednictvím zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, čímž dojde k zajištění souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s potřebami zaměstnavatele ve vztahu k aktuálním požadavkům trhu práce.
 • Cíle projektu: : Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.
 • Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.