Domovní a bytové rozvaděče

Vyrábíme rozvaděče pro domovní a bytové použití – plastové a oceloplechové, v provedení na omítku nebo vestavěné pod omítku nebo do dutých stěn. Rozvaděče jsme schopni navrhnout, naprojektovat a vyrobit dle požadavku zákazníka. Zajišťujeme nejen výrobu, ale jsme schopni rozvaděče také nainstalovat. Provádíme také rekonstrukce starých rozvaděčů.

Domovní a bytové rozvaděče
Výroba rozvaděčů

Průmyslové rozvaděče

Zabýváme se výrobou průmyslových rozvaděčů až do 3200 A. Máme mnoho zkušeností s montáží ve výrobních halách, skladech a dalších průmyslových objektech. Dokážeme si poradit také v náročných podmínkách jako jsou například rozvaděče do podmínek výbušného prostředí. Máme za sebou mnoho realizovaných zakázek, kde jsme instalovali nové průmyslové rozvaděče jako například rekonstrukce průmyslových rozvaděčů ve výrobní hale Nemak v Havrani u Mostu.

Elektroměrové rozvaděče

Vyrábíme elektroměrové rozvaděče pro přímé a nepřímé měření. Můžeme realizovat výrobu jednoduchých bytových elektroměrových rozvaděčů nebo několika podružných domovních elektroměrových rozvaděčů. Naši pracovníci také disponují bohatými zkušenostmi s realizací výstavby sítí a přípojek nízkého napětí, můžeme proto spolehlivě navrhnout a realizovat instalaci nových rozvaděčů nebo rekonstruovat staré elektroměrové rozvaděče, a to včetně koordinace s provozovatelem energetické soustavy (ČEZ).

Výroba rozvaděčů
Rozvaděče

Rekonstrukce rozvoden

Za dobu naší existence jsem realizovali mnoho zakázek, jejichž předmětem byla rekonstrukce rozvodny. Dokážeme si také poradit s napojením, opravou nebo výměnou na zálohový zdroj elektrické energie (dieselagregát). Realizovali jsme například rekonstrukci rozvodny v areálu Psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích.

Přípojky nízkého napětí

Velkou část vyráběných rozvaděčů tvoří rozvaděče pro přípojky nízkého napětí. Disponujeme bohatými zkušenostmi s realizací výstavby sítí a přípojek nízkého napětí, můžeme proto spolehlivě navrhnout a realizovat instalaci nových rozvaděčů nebo rekonstruovat staré rozvaděče, a to včetně koordinace s provozovatelem energetické soustavy (ČEZ).

pripojka-nn
trafostanice

Připojení trafostanice

Realizovali jsme několik zakázek, jejichž součástí bylo připojení trafostanice. Realizovali jsme například připojení trafostanice pro nové sídliště pro 65 rodinných domů v oblasti Benedikt v Mostě. Jsme zároveň schopni zajistit koordinaci s distributorem elektrické energie (ČEZ).

Diagnostika, opravy a servis

Vzhledem k velké porci realizovaných zakázek dokážeme spolehlivě diagnostikovat nefunkční částí elektrické instalace a zajistit jejich opravu. Zabýváme se rozvněž pravidelným servisem elektrických rozvaděčů. Máme mnoho zkušeností s instalacemi a rekonstrukcemi elektrických rozvaděčů a je proto zárukou, že nás nic nepřekvapí.

diagnostika